Ngày 11/6/2015, đã có lô hàng nguyên liệu thực phẩm của Chi nhánh công ty TNHH nước giải khát coca-cola Việt Nam tại Hà Nội được xử lý trên hệ thống một cửa Quốc gia

Theo quy trình nghiệp vụ hệ thống một cửa quốc gia đã chuyển hồ sơ nêu trên về Cục An toàn thực phẩm để Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Cục An toàn thực phẩm đã phê duyệt đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và chuyển hồ sơ về Trung tâm y tế dự phòng Hải phòng để tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng, Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận đạt/không đạt yêu Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu.

Với việc tham gia thí điểm về cơ chế một cửa quốc gia đối với Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu các doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ cho một điểm tiếp nhận duy nhất từ hệ thống một cửa quốc gia và nhận kết quả từ hệ thống này nên tiết kiệm nhân lực, thời gian trong khâu chuẩn bị, nộp hồ sơ.

Cục An toàn thực phẩm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thí điểm hệ thống này để Bộ Y tế chính thức triển khai hệ thống từ ngày 01/1/2016.

(nguồn từ Cục ATTP)