Thực phẩm chức năng không đạt chất lượng tràn lan trên thị trường

Cục An toàn thực phẩm vừa kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trong 6 tháng đầu năm 2014. Kết quả, có đến 43% cơ sở kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm. Trước thực trạng nhiều sản phẩm […]

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP trong 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 30/6/2014, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn gửi Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2014.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi […]