Chủ nhật ngày 8 tháng 3
Anh ra đầu chợ mua quà cho em.
Đến hang hoa…ghé mắt xem
Hồng nhung chục đóa chắc em vừa lòng.
Tiện chân vào tuốt bên trong
Món ăn thơm phức mát lòng… tấp vô!
“Cô ơi! Nem nướng ba tô
Chanh ớt đầy đủ cho tôi mang về”.
Xoài cát là thứ em mê
Thêm cho cu tí dưa lê thơm lừng.
Có hoa tươi, có rượu mừng
Em với cu tí dậy cùng ăn thôi.
Tặng em mười đóa hồng tươi
Cho anh được ngắm nụ cười môi em.
Hôm nay chủ nhật em xem
Chông em số một em khen đi nào.
Nâng ly anh hứa tuần sau
Không phải ngày tám cũng vào phụ em.
Bỏ tật đi mãi thâu đêm
Bỏ luôn tật nhậu say mèm em ơi
Từ nay em hết khổ rồi!…

Vũ Quân