Gửi nhớ về anh nơi biển đảo
Giữ gìn Tổ Quốc giữ quê hương.
Trong tay súng chắc anh rong ruổi
Khắp chốn tuần tra nắng gió sương.

Lòng ước ao thành con én nhỏ
Vượt không gian đến tiếp bàn tay.
Cùng anh chiến sĩ chia gian khổ
Tiếp bước chân anh những tháng ngày.

Cùng anh trồng tỉa vui lao động
Giọt giọt mồ hôi tưới đất cằn.
Đất bật màu xanh rau củ quả
Mát lòng chiến sĩ ngọt cơm canh.

Trường Sa chiến sĩ bao anh dũng
Bất khuất kiên cường vẹn hiếu trung.
Ngăn bước xâm lăng gìn lãnh thổ
Hậu phương chia sẻ vạn muôn lòng.

Trúc Lệ