Quý bạn đọc thân mến!

Sau một chặng đường phát triển đến với Quý bạn đọc trên cả nước, Tạp chí đã nhận được những góp ý tích cực từ bạn đọc, đó là sự đáng khích lệ cho chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ chuyển tải thông tin tốt hơn đến với bạn đọc, xứng đáng với tôn chỉ của Tạp chí “Bảo vệ người tiêu dùng, bạn đồng hành cùng Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam”.

Năm 2014 với những biến động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, cuộc đấu tranh chống hàng gian, hàng giả là một mục tiêu quyết liệt, thường xuyên của các cấp chính quyền, các cơ quan, người tiêu dùng… nhằm đem lại sự bình ổn trên thị trường cả nước, trật tự an ninh cho xã hội. Kinh tế phát triển, đất nước bình yên, trong đó nơi biên giới hải đảo xa xôi là một phần không thể tách rời sự bình yên của đất nước. Vì vậy, bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ biên cương hải đảo là trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Nhận thức rõ hách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước, Tạp chí cũng đã đồng hành cùng doanh nghiệp chia sẽ khó khăn, hỗ trợ phát triển, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, chăm lo đời sống, công tác xã hội, “uống nước nhờ nguồn” “đi tắt đón đầu” nắm bắt cơ hội… đó là những gì Tạp chí số ra tháng bảy này muốn gởi đến Quý bạn đọc, doanh nghiệp, người tiêu dùng…

Lời kết cho lá thư tháng bảy, Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Quý bạn đọc xa gần, kính chúc các Doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, tạo được nhiều niềm tin cho người tiêu dùng thông qua chất lượng hàng hóa, dịch vụ và thương hiệu của mình.

Trân trọng!


Đ/D. BAN BIÊN TẬP – PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Ths, Nhà báo Nguyễn Thị Sinh