Kính gửi: Quý bạn đọc và Doanh nghiệp!

Thời gian qua, Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu rất vui mừng vì đã được nhiều bạn đọc, các doanh nghiệp, học giả, các nhà khoa học từ khắp nơi trong và ngoài nước tin cậy gửi bài vở cộng tác. Nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) và 39 năm đại thắng mùa xuân 30/4/1975 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, BBT Tạp chí trân trọng gửi đến quý bạn đọc, các doanh nghiệp số báo đặc biệt nhân kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Ngoài những chuyên mục, tin, bài, phóng sự liên quan đến nhiệm vụ của Tạp chí, số đặc biệt kỳ này xin giới thiệu “trang thư” là tình cảm, suy nghĩ, trách nhiệm của chúng ta hôm nay đối với đất nước khi nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cách đây 60 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã khiến thế giới sửng sốt, khâm phục vì một quốc gia nhỏ bé đã chiến thắng thực dân Pháp hùng mạnh. Chiến thắng này mang ý nghĩa quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam.

Với đại thắng mùa xuân 30/4/1975, kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước của cả dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Lịch sử cũng ghi nhận sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Những thắng lợi trên đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới như một trang sử chói lọi của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. Với chiến thắng 30/4, chúng ta đã đẩy lùi chiến tranh vào dĩ vãng, đặt nền móng cho công cuộc đổi mới, xây dựng lại đất nước, đưa cuộc sống của người dân ngày một đi lên, an sinh xã hội ngày một tốt hơn.

Qua những thắng lợi lịch sử này, chúng ta có được nhiều bài học về việc tạo dựng niềm tin và trách nhiệm đối với nhân dân, với Tổ quốc. Sẽ không ai có thể quên hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên gò má những bà Mẹ một nắng hai sương mòn mỏi chờ đợi các con mình một đi không trở lại… Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình, đất nước thống nhất.

Với đại thắng mùa xuân 30/4/1975, kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước của cả dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Lịch sử cũng ghi nhận sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Những thắng lợi trên đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới như một trang sử chói lọi của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. Với chiến thắng 30/4, chúng ta đã đẩy lùi chiến tranh vào dĩ vãng, đặt nền móng cho công cuộc đổi mới, xây dựng lại đất nước, đưa cuộc sống của người dân ngày một đi lên, an sinh xã hội ngày một tốt hơn.

Qua những thắng lợi lịch sử này, chúng ta có được nhiều bài học về việc tạo dựng niềm tin và trách nhiệm đối với nhân dân, với Tổ quốc. Sẽ không ai có thể quên hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên gò má những bà Mẹ một nắng hai sương mòn mỏi chờ đợi các con mình một đi không trở lại… Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình, đất nước thống nhất.

Những trang sử hào hùng của dân tộc cũng chính là nguồn động viên chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, chúng ta cần nhận thức trách nhiệm của mình, phát huy tính sáng tạo, tranh thủ thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, xoay chuyển tình thế, vượt lên khó khăn…

Mừng đại lễ kỷ niệm, Đảng và Nhà nước ta cũng đặc biệt kỳ vọng, mong đợi vào sự trưởng thành của thế hệ trẻ, để tất cả sẽ cùng chung tay đưa đất nước đi lên vì mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh”. Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với Tổ Quốc thân yêu hôm nay!

TM. BAN BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Ths, Nhà Báo Nguyễn Thị Sinh​