Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2015), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Ủy ban Olympic Việt Nam gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, công chức, viên chức và người lao động ngành Thể dục thể thao. Dưới đây là toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, công chức, viên chức và người lao động ngành Thể dục thể thao nhân dịp 69 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2015). Trang thư đầy tâm huyết, Bộ trưởng bày tỏ: Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm “Dân cường thì Quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, công tác thể dục thể thao đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà đã có những chuyển biến quan trọng. Công tác quản lý ngành có sự tiến bộ rõ nét, các chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao đều đạt kế hoạch đề ra. Phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng trong toàn quốc, thu hút người dân thuộc mọi lứa tuổi, thành phần tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Thể thao thành tích cao tích cực hội nhập quốc tế, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các đại hội khu vực, châu lục và thế giới.

Năm 2015, Ngành Thể dục thể thao tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020, Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tập trung chuẩn bị tốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu giành nhiều thành tích tại SEA Games 28 và vòng loại Olympic 2016, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam và các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Bộ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành thể dục thể thao tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Cuối cùng, Bộ trưởng chúc Ngành Thể dục thể thao Việt Nam giành được nhiều thắng lợi mới.

Đức Quý – Công Hậu tổng hợp