Trong năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại đối với mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thuỷ sản, cụ thể:

Ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản tại các các huyện Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và Châu Thành. Tham dự Hội nghị đại diện Lãnh đạo Chi cục có ông Hồ Minh Ôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bến Tre, đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện và có sự tham dự của gần 500 đại diện chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản.

Tại hội nghị đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, như: Lĩnh vực phân bón đã phổ biến các Nghị định gồm: Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016; Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản đã phổ biến các Nghị định gồm: Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 06/4/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2013/NĐ-CP, Nghị định số 185/2013/ND8-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt về sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe Chi cục Quản lý thị trường thông tin về những vi phạm thường gặp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản.

Bên cạnh đó, trong tháng 09 năm 2017, Chi cục QLTT Bến Tre đã phối hợp với Đài Truyền thanh của 09 huyện, thành phố phát thanh tuyên truyền rộng rãi đến người dân về các quy định của pháp luật có liên quan trong việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thuỷ sản.

Qua công tác tuyên truyền pháp luật (kể cả trực tiếp họp mặt và gián tiến qua các Đài truyền thanh) giúp cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện việc sản xuất và đưa sản phẩm hàng hóa vào lưu thông trên thị trường đảm bảo chất lượng đúng theo quy định; nhận biết các dấu hiệu để phân biệt hàng nhập lậu, hàng thật, hàng giả và không tiếp tay kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng…, tạo được sự chuyển biến tích cực và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, giúp cho người nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần ổn định và phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới./.

(Nguồn: Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre)