Trước tình hình ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể tập trung ở các khu công nghiệp trong thời gian qua, đồng thời Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu cũng đã nhận được đơn thư phán ánh của một số công nhân làm việc tại các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp phán ánh về tình hình không đảm bảo ATVSTP tại một số công ty trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh. Tạp chí đã có công văn gửi Sở y tế Tỉnh Tây Ninh, Chi cục QLTT Tỉnh Tây Ninh, qua đó Tạp chí đã nhận được công văn trả lời của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP Tỉnh Tây Ninh theo công văn số 702/SYT-TTr ngày 01/09/2015, kèm theo là kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chất lượng ATTP tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh.

Qua đơn thư phản ánh của công nhân, đoàn thanh tra liên ngành đã chỉ đạo ngay tiến hành kiểm tra một số công ty theo đơn thư phản ánh, kết quả cho thấy một số công ty có đủ hồ sơ pháp lý về điều kiện ATVSTP, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế đoàn kiểm tra yêu cầu phải khắc phục ngay, cụ thể như chưa lưu mẫu thức ăn, vật dụng sản xuất còn để dưới nền nhà , một số nơi mặt bằng chế biến thực phẩm còn ứ đọng nước, trũng …

Chúng tôi ghi nhận những nổ lực tích cực của các cơ quan thanh tra liên ngành của Tỉnh Tây Ninh trong công tác thanh tra, kiểm tra ATTP đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua, hy vọng tình trạng ngộ độc thực phẩm sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất đến không thể xảy ra trên địa bàn Tỉnh này trong thời gian đến, nhất là những tháng cuối năm 2015.

Tuấn Vũ