Văn phòng Hội xin gửi hướng dẫn triển khai phần mềm bán hàng. Đây là phần mềm cung cấp bán cà phê, nước giải khát, đồ ăn uống…..

Các đồng chí nhận được thư này triển khai theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Google Chrome mở đường linh dưới đây:
http://123.30.157.203/admin/register/oder
Bước 2: Đăng nhập (Register)
– Đặt tên : Có thể đặt tên Chủ cửa hàng hay bất kỳ : Ví dụ A.Nguyễn Văn (viết có dấu hoặc không có dấu đều được)
– Email: Đặt bất kỳ ví dụ Anguyen@gmail.com
– Pass: Đặt bất kỳ, ví dụ; 1234567
– Xác nhận lại
Bấm Register
Bước 3: Tạo cửa hàng
– Bấm vào tạo cửa hàng
– Đặt mã tùy chọn ví dụ CF1 (mã cho cửa hàng cà phê số 01)
– Tên cửa hàng: đạt tên bán hàng cho phù hợp tên gọi; Ví dụ: BÁN CÀ PHÊ
– Tên đăng nhập: Nên lấy theo địa chỉ; hoặc tùy theo việc quản lý thuận lợi; Ví dụ: NCTHANOI (Viết liền) viết tắt: Nguyễn Chí Thanh Ha nội
– Bấm vào xem chi tiết.
Bước 4: Tạo sản phẩm
– Bấm tạo mới sản phẩm
– Bấm vào Chọn tệp: Tự chọn hình ảnh phù hợp với sản phẩm cửa hàng sẽ bán.
– Chọn mã sản phẩm: Nên lấy đuôi tiếp mã cửa hàng; Ví dụ CF10123456
– Tên sản phẩm: ví dụ : Cà phê đen
– Giá sản phẩm: Ví dụ 25000
– Số lượng sản phẩm: số lượng có thể bán trong ngày, ví dụ 200
– Mô tả sản phẩm: Thành phần, chất lượng vv…(ví dụ bán cà phê: mô tả: cà phê, nước, đường gluco…)
– Tiếp tục tạo sản phẩm mới cho tất cả sản phấm có bán tại cửa hàng.
– kết thúc tạo cửa hàng.
Trong trường hợp muốn trở về trang đầu hãy nháy vào logo của Hội bên trái.
Sau khi các đồng chí thực hiện các bước như trên, tiến hành mua bán xem kết quả thế nào?
Bước 5: Dể triển khai bán hàng, phải in QRCODE ra ví dụ 4*8cm, Chủ cửa hàng dán vào góc bàn, người mua sử dụng điện thoai đặt hàng, khí có thông tin đặt hàng, người bán sẽ chuẩn bị hàng đưa đến vị trí người đã đặt hàng. (để bảo đảm chất lượng mã vạch, phần in Qrcode có thể nhận về in cho khách hàng)
Người mua hàng ăn uống xong ấn nút báo thanh toán, chủ cửa hàng cho người ra thanh toán.
Phần mềm này xử dụng quản lý một đến nhiều cửa hàng, nhiều địa điểm khác nhau trong cả nước.
Trước mắt phần mềm cung cấp sử dụng miễn phí, không thu bất kỳ loại phí nào.
Lưu ý: Đối với người mua hàng:
Đối với máy điện thoại sử dụng hệ điều hành android: Các đồng chí gửi linh trong tin nhắn Tôi đã gửi, cho tất cả những người mua hàng.
Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Ios (thiết bị di động của Apple) thì các đồng chí nhắn nội dung: “MSMV VN” cho người mua hàng.
Các đồng chí nhận được thông báo của Hội, Đề nghị triển khai đến các các đơn vị, cá nhân có nhu cầu , đồng thời thông báo về Văn phòng Hội để theo dõi.
Trân trọng cảm ơn./.

 

                                           Văn phòng Hội