Ngày 21/12/2017, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đơn vị có cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Thanh tra Bộ.

  Đồng chí Chánh Thanh tra Bộ khai mạc Hội nghị

Đồng chí Chánh Thanh tra Bộ khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ đã tổng kết lại những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2017. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN và sự hợp tác, hỗ trợ công tác của các đơn vị có liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức và người lao động đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật của Thanh tra Bộ trong năm qua:

* Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Thanh tra Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng để trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định:

– Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Hiện nay, Tổ Biên tập (Thanh tra Bộ chủ trì) đang xây dựng dự thảo Nghị định và chuẩn bị lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Dự kiến dự thảo Nghị định này sẽ trình Chính phủ vào tháng 5/2018.

* Công tác thanh tra: Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 25,7% số cuộc thanh tra so với cùng ký năm ngoái) trong đó: 05 cuộc thanh tra hành chính và 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 15 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 703,6 triệu đồng, kết quả cụ thể:

– Lĩnh vực thanh tra hành chính: Thanh tra Bộ chủ trì (phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ) tiến hành thanh tra hành chính đối với 05 đơn vị thuộc Bộ. Kết quả, Thanh tra Bộ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành 04 Kết luận thanh tra đối với 04 đơn vị thuộc Bộ (Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Vụ Kế hoạch – Tổng hợp; Trung tâm Tin học; Trung tâm Sinh học thực nghiệm thuộc Viện Ứng dụng công nghệ); 01 đơn vị thuộc Bộ đang được tiếp tục thanh tra: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

Kết luận thanh tra cho thấy: Về cơ bản, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt công tác chỉ đạo chung của Bộ. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện một số vấn đề tồn tại cần chấn chỉnh tại đơn vị được thanh tra như: Cần chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo; khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng công chức, người lao động để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế xác định vai trò đầu mối và phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong xây dựng, thực hiện công tác kế hoạch KH&CN để bảo đảm công tác kế hoạch KH&CN được thực hiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý.

– Lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành 38 cuộc thanh tra về sở hữu công nghiệp, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 10 Kết luận Thanh tra, trong đó có các kết luận đã giải quyết được các vấn đề tranh chấp phức tạp như tranh chấp tên miền, tên doanh nghiệp. Cùng với đó, Chánh Thanh tra Bộ đã ra 08 Quyết định xử phạt, trong đó có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc vi phạm nghiêm trọng, kéo dài như vi phạm quyền SHCN tại Công ty Cổ phần đầu tư Royal Việt Nam. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính qua các vụ việc là 623,6 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp có sản phẩm mang dấu hiệu vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thu hồi, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: (i) tiến hành khảo sát, xác minh thông tin sâm Ngọc Linh giả tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum; (ii) giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Liên doanh Bột Quốc tế và Công ty TNHH Bột mì Đại Phong; (iii) xử lý các nội dung Đơn số 045/2017/CVHG ngày 29 /7/2017 của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; (iv) giải quyết các nội dung liên quan đến Đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực (EDI) theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Tham gia Đoàn Công tác liên ngành: (i) xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty Dược phẩm Ích Nhân liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu “Bảo Xuân”, “Bảo Xuân & hình” tại tỉnh Hậu Giang); (ii) kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành KH&CN: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành 05 cuộc thanh tra đối với 01 tổ chức KH&CN và 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và các đơn vị liên quan tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 03 Sở KH&CN tại các địa phương.

Kết quả, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 04 Kết luận thanh tra đối với 04 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát đối với 03 Sở KH&CN địa phương. Kết luận Thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo khắc phục (cụ thể: cần khống chế tỷ lệ % hỗ trợ nguyên vật liệu cho các dự án sản xuất thử nghiệm để tránh tiêu cực, lãng phí trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách dành cho KH&CN); kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ tổ chức chủ trì đề tài có kết quả tốt để sớm ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống đối với một số giống lúa lai (KC06-01 và KC06-05) tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; đôn đốc, hỗ trợ các tổ chức được thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt hơn công tác thanh tra hoạt động KH&CN, thực hiện nghiêm túc hơn việc lưu giữ, thống kê kết quả thực hiện đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước tại các địa phương (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các tổ chức thuộc Viện; các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Hà Nội)….
– Công tác tham mưu, triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo 389: Ban chỉ đạo 389 Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực) đã thực hiện: (i) rà soát, tổng hợp báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý 6 tháng, hàng năm về kết quả hoạt động thực thi quyền SHCN và hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (ii) phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả; (iii) đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các Bộ, ngành; (iv) chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo trách nhiệm quản lý của Bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN.

Cũng trong năm 2017, Thanh tra Bộ đã tiếp 199 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị xử lý xâm phạm quyền SHCN. Thanh tra Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Bộ để xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thanh tra Bộ đã phát huy được vai trò là đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN và các văn bản liên quan tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thông qua các cuộc họp giao ban, buổi sinh hoạt của Chi bộ và các đoàn thể của đơn vị. Các Nghị quyết của Trung ương về công tác PCTN, xây dựng chỉnh đốn đảng đều được quán triệt đến các Đảng viên.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, việc thực hiện các đề án được phân công đã được Thanh tra Bộ hoàn thành theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Thanh tra Bộ nói riêng và của Bộ KH&CN nói chung.

Hội nghị được lắng nghe những tâm tư tình cảm của các cán bộ đang trực tiếp công tác tại đơn vị, những thuận lợi, khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như được nghe sự chia sẻ động viên, khích lệ từ phía Lãnh đạo Thanh tra.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ đánh giá cao kết quả công tác Thanh tra Bộ đã đạt được, đặc biệt đó là sự nỗ lực hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, được cơ quan thẩm định đánh giá cao, cũng như hoàn thành tốt các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chánh Thanh tra Bộ chia sẻ, ghi nhận những những khó khăn mà cán bộ Thanh tra Bộ đang gặp phải: Về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tin tưởng, mong muốn Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong tập thể đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Thanh tra Bộ và giúp Bộ KH&CN thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước và góp phần xây dựng Bộ luôn vững mạnh, trong sạch và đoàn kết./.

(Nguồn: Thanh tra Bộ KH&CN)