Trung tâm tư vấn Phát triển Thương hiệu và Chất lượng là tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ theo quyết định của Cục SHTT- Bộ Khoa học và công nghệ . Thực hiện chức năng tư vấn và hỗ trợ đại diện Doanh nghiệp nộp đơn về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, giải pháp hữu ích, sáng chế… Đại diện xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ. Xử lý nghiêm khiếu nại, tranh chấp khởi kiện tại tòa các đối tượng liên quan đến SHTT, Trung tâm cũng là đơn vị được Cục ATTP – BYT đồng ý cho phép đào tạo và cấp giấy xac nhận kiến thức ATTP theo quy định pháp luật. Trong phạm vi chức năng hoạt động, Trung tâm giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm, giấy đủ điều kiện ATTP, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, xây dựng các hệ thống Iso , HACCP, GMP…, với một đội ngũ chuyên viên trẻ, năng động , trình độ từ đại học trở lên sẽ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp một cách tận tâm và trách nhiệm.

Th.sĩ Nguyễn Thị Sinh giám đốc trung tâm thương hiệu và chất lượng

Th.sĩ Nguyễn Thị Sinh giám đốc trung tâm thương hiệu và chất lượng.

Nhân viên trung tâm chụp hình kỷ niệm

Nhân viên trung tâm chụp hình kỷ niệm.

Nhân viên phòng giao dịch

Nhân viên phòng giao dịch.

Trụ sở : số 014- 015 Đường Trương Vĩnh Ký, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38121278- 08.38124571, Fax: 08.54082162, Email: thuonghieuchatluong@gmail.com