Theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐTƯVSATTP vừa được ký về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức 7 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra tại 14 tỉnh, thành phố.

Theo Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế cho biết:

Đoàn số 1: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Bộ NN & PTNT chủ trì) (Bao gồm cả đơn vị kỹ thuật thuộc Cục) phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, Hưng Yên.

Đoàn số 2: Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Viện Vệ sinh y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Đoàn số 3: Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN & PTNT), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường- C49 (Bộ Công an), Cục Báo chí (Bộ Thông tin & truyền thông) Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Bắc Giang, Lạng Sơn.

Đoàn số 4: Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với Cục Thú y (Bộ NN & PTNT), Thanh tra Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Khánh Hòa, Bình Định.

Đoàn số 5: Cục Thú y chủ trì (bao gồm cả đơn vị kiểm kiệm thuộc Cục) phối hợp Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Quảng Bình, Quảng Trị.

Đoàn số 6: Cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ Bộ Công thương, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Viện VSDT Tây Nguyên tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Đắc Lắc, Lâm Đồng.

Đoàn số 7: Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Cần Thơ, Bạc Liêu.

Bên cạnh 7 Đoàn liên ngành Trung ương, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015”.

Bình Minh