Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu tặng học bổng cho những trường hợp khó khăn ….

Trường hợp Bố mẹ mất, ba chị em nương nhau mà sống, Trương hơp chau Trang, Bố bi ung thư mất 2013. Me bi ung thư mất 2014. Bố me mât luc chau thi đai hoc. Hiên nay cháu hoc năm thư 3 khoa luât đai hoc vVnh. Em trai Đăng Đặng Hoàng nam năm nay thi đc 18 điểm đâu khoa xây dưng đai hoc vinh. Em út sau mơi 11, đang ở với bà Ngoại 80 tuổi, nhà làm 1 sào ruộng để lấy gạo ăn. Chính quyền địa phương có quan tâm khi ba mẹ mới mất. Đt của chau Trang la 01682105053. Đây là thông tin có được từ một anh ở VPCP nhờ người bạn ở Nghệ An đến gặp Trang gởi thông tin vào , đại diện Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu, Ths, nhà báo Phó tổng biên tập Tạp chí Hàng hóa và thương hiệu sau khi có thông tin đã liên lạc với cháu Trang hỏi thăm tình hình cụ thể và đã hỗ trợ cho ba chị em châu Trang số tiền 20 triệu đồng để có điều kiện tiếp tục đến trường , ngoai ra, Nhà báo, Phó TBT nguyễn Thị Sinh còn liên hệ xin được cho cháu Hoàng suất học bổng du học tại Đài Loan , được chính phủ Đài Loan tài trợ tiền ăn , ở , học tập 4 năm tại Đài Loan, đảm bảo ra trường có việc làm, hy vọng tương lai của cháu có được sự thay đổi tươi sang hơn!
Trường hợp cháu Trang , sau đó đồng chí Chủ tịch Tỉnh Nghệ An và đại diện Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Nghệ An đã điện thoại đến ban biên tập Tạp chí có lời cảm ơn, chia sẻ những khó khan của các cháu tại Tỉnh nhà .