Ngày 10/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Theo đó, công bố Danh mục gồm 20 hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước độc quyền trong một số hoạt động như:
– Sản xuất, mua bán, xuất/nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp;
– Sản xuất vàng miếng;
– Xuất/nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng;
– Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế);
– Phát hành xổ số kiến thiết;
– In, đúc tiền;
– Sản xuất, xuất/nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;
– Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia…
—————————————–
Ngày 08/8/2017, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.
Theo đó, thông báo đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu kế hoạch triển khai thí điểm Đề án sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2017.
Để việc thí điểm được diễn ra tốt đẹp, trước đó, TCHQ cũng dự kiến sẽ tiến hành phối hợp với các ngân hàng triển khai các công tác chuẩn bị sau:
– Trước ngày 30/9/2017 sẽ hoàn thành:
+ Nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử;
+ Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu.
– Từ ngày 01 đến 15/10/2017: kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu.
– Từ ngày 03 đến 10/10/2017: tổ chức hội nghị tập huấn các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan, chia làm 3 hội nghị tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.
Ngoài ra, Công văn 5273/TCHQ-TXNK còn ban hành kèm theo danh sách 36 ngân hàng phối hợp thu.
————-
Tại Quyết định 1162/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 – 2020.
Theo đó, hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương nghèo, có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như sau:
– Hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân phần vốn nước ngoài (khoảng 54.000 tỷ đồng) của các nhà tài trợ quốc tế.
– Tiếp tục bổ sung khoảng 6.976 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 – 2015 sang giai đoạn 2016 – 2020.
– Thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 – 2020 thực sự quan trọng được ký kết hiệp định tài trợ.
– Các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 – 2015 sang giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 3.024 tỷ đồng vốn đối ứng.
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
Xem chi tiết nội dung Chương trình tại Quyết định 1162/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 08/8/2017).
————-
Tại Nghị quyết 75/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.
Theo đó, với mục tiêu cắt giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp (DN), Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ban ngành thực hiện các nội dung sau:
– UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn có liên quan trực tiếp tới chi phí DN;
– BCT, BGTVT, BNN&PTNT và BYT cắt giảm thủ tục thanh tra với mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giai đoạn thông quan từ 30 – 35% hiện nay xuống 15%;
– Bộ KH&CN loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc nhóm 2 thuộc diện kiểm tra trước khi thông quan của 12 bộ chuyên ngành trước 6/2018;
– Bộ Công thương có giải pháp giảm chi phí Logistic đến 2018 là 25%/GDP, đến 2020 xuống 20%/GDP;
– NHNN đẩy mạnh đề án không dùng tiền mặt theo Quyết định 2545/QĐ-TTg để minh bạch hóa giao dịch thanh toán của DN;
– BYT, BHXH trước mắt chưa nâng mức đóng BHYT để không tăng chi phí cho DN.
Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 09/8/2017.

 

Bảo Nhân