Ngày 09/01/2018 vừa qua BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATTP năm 2017 và triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Trung Hoàng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, TS-Bs. Cao Mỹ Phượng-Phó Ban thường trực-Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Sở Ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

 TS.BS Cao Mỹ Phượng-Phó Trưởng BanThường trực Ban chỉ đạo-Giám đốc Sở Y tế phát biểu

TS.BS Cao Mỹ Phượng-Phó Trưởng BanThường trực Ban chỉ đạo-Giám đốc Sở Y tế phát biểu.

Tại Hội nghị Bs. Thạch Nhơn – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Trà Vinh đã báo cáo công tác ATTP năm 2017: tổng số đoàn thanh kiểm tra được thành lập là 334 Đoàn tăng 81 đoàn so với năm 2016, tiến hành kiểm tra 6.184 cơ sở, tăng 358 cơ sở, số cơ sở đạt là 4.987 cơ sở (chiếm tỉ lệ 80.64%). Số tiền phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATTP là: 235.469.000đ, tăng 70.469.000đ so với năm 2016.

Đồng thời tại Hội nghị cũng thảo luận những vấn đề có liên quan trong vấn đề quản lý giữa các ngành, trường hợp bất cập trong thanh kiểm tra. Ông Nguyễn Trung Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thay mặt UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tốt trong công tác thanh kiểm tra, tránh kiểm tra chồng chéo, cố gắng nâng cao công tác thông tin, truyền thông. Giảm 1% tỉ lệ vụ ngộ độc thực phẩm >30 người so với giai đoạn 2011-2015.

Trong Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng các tổ chức, cơ sở, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thanh kiểm tra, chấp hành tốt các quy định về ATTP trong năm 2017.

(Nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh)