Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu trước đây đã có bài phán ánh về một số bất cập chồng chéo trong Luật An toàn thực phẩm (ATTP) và dù đã có nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP nhưng vẫn còn sót lại quá nhiều điểm rối mù.

Vừa qua, ngày 09/04/2014, liên Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, đã ban hành thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Xin trích lại tóm lược chức năng của 03 Bộ theo Luật ATTP như sau:

chuc-nang-cua-03-Bo-theo-Luat-ATTP

Đối chiếu với những ngành hàng sản phẩm trên đây, ta thấy có một số điểm bất hợp lý như sau:

Bộ Y tế quản lý nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, Bộ Công thương quản lý nước giải khát nói chung. Trong khi đó nước uống đóng chai và nước khoáng là một dạng của nước giải khát. Vậy thì một doanh nghiệp trong ngành sản xuất nước giải khát các loại rồi đây sẽ phải chạy đến 2 Bộ để xin thủ tục chứng nhận từ giấy đủ điều kiện ATVSTP?

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý sản phẩm “Bột ngũ cốc”, Bộ Công thương quản lý “bột và tinh bột”, tương tự như sản phẩm nước uống đóng chai và nước giải khát. Như vậy doanh nghiệp sẽ phải “khốn khổ” vì thủ tục hành chính cho sự phân chia này. Chưa kể là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm “bột ngũ cốc” trong đó có thành phần “sữa” pha trộn thì không biết họ phải đến Bộ nào để đăng ký?

Chúng ta phải thừa nhận rằng, sản phẩm thực phẩm là đa dạng, phức tạp, vô số những sản phẩm các chủng loại khác nhau. Việc phân chia như trên của Luật an toàn thực phẩm là thiếu cơ sở khoa học, vô hình chung tạo nên sự phức tạp trong quản lý của các cơ quan nhà nước. Lấy ví dụ điển hình như có những sản phẩm không nằm trong “danh sách” phân chia của 3 Bộ nêu trên như “kem lạnh”, “nước đá” thì thuộc Bộ nào ? các sản phẩm được xem là thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng như “cao xương ngựa”, “cao xương mèo”… nhưng về bản chất thành phần là được chế biến từ “thịt ngựa”, “thịt mèo”, vậy thì những loại sản phẩm này thuộc Bộ nào quản lý ? Y tế hay Nông nghiệp ?
Trước những “rắc rối” trên đây, 03 Bộ đã thống nhất “chia” ra cách quản lý theo thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014. Hy vọng trong quá trình áp dụng doanh nghiệp đỡ “khổ” hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành hàng mình hoạt động. Xin trích một phần thông tư hướng dẫn trong số này, trong khuôn khổ của tờ báo, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến Doanh nghiệp trong ngành và bạn đọc quan tâm những phần còn lại trong những số báo tiếp theo…

(Trích)

(Kỳ sau còn tiếp)
Bình Minh – Trần Tuấn